ورود به سایت
امروز یکشنبه 24 تیر 1403 ساعت 20:35:05
لیست محصولات L90 و ساندرو
چاپ
  ردیف  
                                نام محصول
 
       قیمت
      (ریال)
  ردیف  
                    نام محصول
 
       قیمت
      (ریال)
   1     بوش طبق (لبه دار)  L90     21     گردگیر جعبه فرمان  L90  
   2     طبق کامل  L90     22     گردگیر کمک جلو  L90  
   3     طبق کامل  ساندرو     23     گردگیر کمک عقب  L90  
   4     سیبک زیر اکسل (زیرکمک)  L90     24    
   5     سیبک فرمان (چپقی)  L90     25    
   6     مفصل فرمان (قرقری)  L90     26    
   7     میل موجگیر (لوازم موجگیر)  L90     27    
   8     موجگیر (چاکدار لاستیکی)  L90     28    
   9     توپی سرکمک  L90     29    
  10     دسته موتور پایین (شاتونی)  L90     30    
  11     دسته موتور پایین (شاتونی)  ساندرو     31    
  12     دسته موتور بالا  روغنی  قدیم   L90     32    
  13     دسته موتور بالا  روغنی  جدید   L90     33    
  14     دسته موتور بالا  ساندرو     34    
  15     دسته موتور زیر باطری  L90     35    
  16     پایه آلومینیوم زیر باطری (چمدانی)  L90     36    
  17     لاستیک تعادل کمک عقب  L90     37    
  18     پایه و بست گردگیر پلوس  L90     38    
  19     گردگیر پلوس ساده (داخلی)  L90     39    
  20     گردگیر پلوس 3 خار (داخلی)  L90     40     
*** کلیه قطعات دارای گارانتی می باشد.                                 66004764-021                                       polex_company                       
                                                                                                          09022050445      polex_company                                                                       
                      www.polex.ir                                09122050445                                                polex555@gmail.com