ورود به سایت
امروز یکشنبه 24 تیر 1403 ساعت 21:36:53
سیبک فرمان 405
میل موجگیر 206
چاکدار موجگیر 405
گردگیر پلوس 24 خار 405
بوش جناقی 405
بوش لبه دار
اطلاعات تماس با ما
تلفکس   64 47 00 66-021
عمیدی    445 50 20 0902 
عمیدی    445 50 20 0912
 

  www.polex.ir         polex_company 
 
info@polex.ir     polex_company