ورود به سایت
امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403 ساعت 07:37:12
لیست محصولات 405 پرشیا و سمند ص2
چاپ
  ردیف  
                                نام محصول
 
       قیمت
      (ریال)
  ردیف  
                    نام محصول
 
       قیمت
      (ریال)
   1 گردگیر پلوس ساده (بیرونی)  1800-405     21    
   2     گردگیر پلوس 3 خار (داخلی)  1800-405     22    
   3     گردگیر پلوس ساده (وسطی)  1800-405     23    
   4     گردگیر پلوس ساده (24 خار)  1800-405     24    
   5     گردگیر پلوس ساده (بیرونی)  2000-405     25    
   6     گردگیر پلوس ساده (داخلی)  2000-405     26    
   7     گردگیر پلوس 3 خار (بیرونی)  سمند     27    
   8     گردگیر پلوس 3 خار (داخلی)  سمند LX     28    
   9     گردگیر جعبه فرمان چپ (یکسرباز)  405     29    
  10     گردگیر جعبه فرمان (دوسرباز)  405     30    
  11     گردگیر کمک جلو  405     31    
  12     گردگیر سیبک زیر کمک  405     32    
  13     گردگیر سیبک فرمان  405     33    
  14     گردگیر قرقری فرمان  405     34    
  15     گردگیر میل موجگیر  سمند     35    
  16       36    
  17       37    
  18       38    
  19       39    
  20       40    

                                                                                                                                                                                            
*** کلیه قطعات دارای گارانتی می باشد.                                 66004764-021                                       polex_company                       
                                                                                                          09022050445      polex_company                                                                       
                      www.polex.ir                                09122050445                                                polex555@gmail.com