ورود به سایت
امروز یکشنبه 24 تیر 1403 ساعت 22:23:28
لیست محصولات 206
چاپ
  ردیف  
                          نام محصول
 
       قیمت
     (ریال)
  ردیف  
                           نام محصول
 
       قیمت
     (ریال)
   1     بوش طبق T5 (بلند)  206     21     بوش دوشاخه رام (تیرکمانی)  206  
   2     بوش طبق T5 (کوتاه)  206     22     بوش پایه کمک بلند  206  
   3     بوش طبق T2 (لبه دار)  206     23     بوش پایه کمک کوتاه  206  
   4     طبق کامل  206     24     بوش پایه اکسل (تخت)  206  
   5     سیبک فرمان (چپقی)  206     25     بوش پایه اکسل (گرد)  206  
   6     مفصل فرمان (قرقری)  206     26     بوش مندل (SD سیبکدار)  206  
   7     سیبک تعادل (میل موجگیر)  206     27     بوش مندل (SD ساده)  206  
   8     موجگیر (چاکدار لاستیکی)  206     28     واشر درب سوپاپ T2 سیلیکون  206  
   9     توپی سرکمک  206     29     واشر درب سوپاپ T5 سیلیکون  206  
  10     دسته موتور پاین (گرد پلاستیکی)  رانا     30     گردگیر پلوس ساده (بیرونی)  206  
  11     دسته موتور پایین (گرد پلاستیکی)  206     31     گردگیر پلوس 3 خار (داخلی)  206  
  12     دسته موتور پایین (گرد فلزی)  206     32     گردگیر جعبه فرمان  206  
  13     دسته موتور بالا  روغنی  (دوسرپیچ)  206     33     گردگیر کمک جلو  206  
  14     دسته موتور بالا  ساده  (دوسرپیچ)  206     34     گردگیر طبق  206  
  15     ضربگیر طرفین دوسرپیچ (کوچک)  206     35     گردگیر سیبک فرمان  206  
  16     ضربگیرطرفین دوسرپیچ (بزرگ)  206     36     گردگیر میل موجگیر  206  
  17     ضربگیر بالای دوسرپیچ 0قارچی)  206     37    
  18     دسته موتور بیضی (زیرباطری)  206     38     میل ماهک کوتاه  206  
  19     دوشاخه رام کامل (تیرکمانی)  رانا     39     میل ماهک بلند  206  
  20     دوشاه رام کامل (تیرکمانی)  206     40     ماهک تقسیم دنده  206  
 
*** کلیه قطعات دارای گارانتی می باشد.                                       66046156 021-                                              polex._company 
                                                                                                              09022050445polex_company                                                    
www.polex.ir                                                                               09122050445                                     polex555@gmail.com